Disclaimer

Disclaimer

De op deze site gebruikte gegevens mbt auto's, belastingen en prijzen worden door Superlease van derden verkregen.

Hoewel Superlease de uiterste zorg besteedt aan de controle op de juistheid van de op de website gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens.

Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud.
Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Superlease worden gewijzigd.

Superlease kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.